Počítačová simulace porovnávala schopnost materiálu pojmout vodík. Nahoře je základní struktura a dole je „nadopovaná“ kationty“ lithia. Simulace v tomto případě byla počítána pro tlak 3 bary a teplotu 77 kelvinů. Fialové kuličky představují ionty lithia a zelené jsou molekuly vodíku.