Transgénne pazúrnatky vodné (Xenopus laevis, drápatka vodní). Vľavo s pridaným génom pre proteín mKate, vpravo pre DsRed. Foto: Andrej Zaraisky