Pohled na průřez poloviny mračna hmoty, které bylo zasaženo čelem tlakové vlny supernovy, jež postupuje dolů. Červenější barvy představují hustší oblasti mračna. Černé obrysy zobrazují materiál, který byl původně v čele tlakové vlny ze supernovy, odkud byly izotopy vneseny do kolabujícího mračna.