Farish Jenkins, Jr., evoluční biolog na Harward University: „Během tohoto přechodu na souš se také změnilo vzájemné působení mezi různými částmi kostry hlavy. Ryby v hluboké vodě se pohybují a loví v trojrozměrném prostoru, kde mohou snadno orientovat celé tělo ve směru ke kořisti Pohyblivý krk je výhodou v podmínkách, kde je tělo více fixováno, jako je tomu v případě mělkých vod nebo země.“