Obr.č. 2) Srovnání počtu protonů (tvoří téměř 90 % kosmického záření) v závislosti na energii pro velmi variabilní situaci u slunečního kosmického záření (přerušované čáry), kdy nastávají i velmi intenzivní erupce, a pro minimum a maximum sluneční činnosti u galaktického kosmického záření (plné čáry).