Obr. č. 7) Urychlovač BEVALAC a srážka těžkého jádra urychleného na tomto urychlovači (zdroj LBNL, Berkeley, USA)