Obr.č. 9) Společné pracoviště NASA a BNL pro zkoumání vlivu kosmického záření na materiály a biologické organismy využívající urychlovač (zdroj NASA)