Obr.č. 13) Sady termoluminiscenčních dozimetrů používaných na ISS. RAM (Radiation Area Monitor) je umisťován v různých místech stanice a CPD (Crew Passive Dosimeter) nosí každý člen posádky (zdroj NSBRI Houston)