Předpokládaná struktura proteinu pocházejícího z rodiny transkripčních faktorů FOX. Červená značka ukazuje místo, kde se projeví mutace na FOXP2, která v konečném důsledku dokáže způsobit závažné problémy s řečí a používáním jazykových prostředků.