Na rodokmenu je vidět přenos vadného genu ve třech generacích rozvětvené rodiny