Oblasti kde můžeme chytnout filarie (vlasovce) způsobující říční slepotu.