Na obrázku vlevo jsou zdravé neurony kultivované z mozečku potkanů. U neuronů (vpravo) se s postupující degenerací oválná těla buněk svrašťují, rozpadají a znemožňují propojení s dalšími neurony.