Philip Kennedy, tvůrce elektrod nasycených růstovými faktory, jež podporují růst neuronů a jejich napojení na mozkové struktury. (Foto Gary Meek)