Přehled principiálně využitelných slučovacích reakcí lehkých prvků. Připomeňme si, že izotopy vodíku mají i své názvy 2H je deuterium a 3H je tritium. Jádra izotopů vodíku a helia se pak označují jako proton (1H), deuteron (2H), triton (3H) a částice alfa (4He).