Dvě z perspektivních reakcí použitelných v budoucích termojaderných reaktorech. Reakce deuteronu d s tritonem t za vzniku alfa částice a neutronu se uplatní u prvních termojaderných reaktorů. Reakce deuteronu s heliem 3 za vzniku protonu a alfa částice by se případně mohla uplatnit ve vesmírných projektech.