Definice toroidu pomocí hlavního (R) a vedlejšího (a) poloměru (zdroj Tora Supra).