V současnosti největší tokamak JET (zdroj EFDA-JET).