Srovnání v současnosti největšího zařízení JET a plánovaného tokamaku ITER (zdroj EFDA).