ITER v krajině Cadarache zatím jen ve fotomontáži (zdroj ITER).