Základná štruktúra lipoproteínu, pomocou ktorého prebieha transport cholesterolu v tele. Molekuly voľného cholesterolu sú znázornené žltými guličkami na povrchovej vrstve. V hydrofóbnom jadre lipoproteínu je cholesterol viazaný s mastnou kyselinou (triglyceridom) do cholesteryl esteru.