Jeffrey I. Gordon, vedoucí projektu, Washington University's Center for Genome Sciences