Gigantický skelet Brachiosaura v Humboldtově přírodovědeckém muzeu v Berlíně. Převzato z webu http://svpow.wordpress.com/