Poslední testy magnetu po opravě před jeho opětným spuštěním dolů do tunelu