Obr. 3) Schéma infračerveného analyzátoru množství oxidu uhličitého (zdroj MLO).