Srovnání zkoumaných oblastí spektra pomocí spektrometru GOME na družici ERS-2 a spektrometru SCIAMACHY na družici Envisat. Bíle jsou vyznačeny vlnové délky, ve kterých absorbují a září jednotlivé komponenty v atmosféře. Je vidět, že vlnové délky, potřebné pro studium oxidu uhličitého pozoroval až Envisat.