Nahoře je geometrie měření při režimu měření ve směru nadiru. Dole je průběh střídání různých režimů práce spektrometru. Oběh na obrázku probíhá ve směru pohybu hodinových ručiček. Během obletu Země se střídá měření směrem k povrchu a ve směru nad okrajem. Při přechodu do oblasti dráhy, kde se Slunce dostává ze stínu Země se měří absorpce jeho světla. Ve stínu Země se provádí kalibrace pomocí vnitřního zdroje světla. (Zdroj upravený obrázek z PhD práce M. Buchwitze)