Příklad spekter měřených ve směru nadiru s vyznačením absorpčních čar jednotlivých důležitých plynů (zdroj PhD práce M. Buchwitze)