Větrná mapa pro výšku 40 m nad povrchem území Česka (Zdroj – Ústav fyziky atmosféry AV ČR)