Klony býka Yasufuku. A) tele s porodní hmotností 18 kg, které zůstává stále zdravé B) tele z rozmraženého klonovaného embrya s porodní hmotností 47,5 kg. Trpělo syndromem obřích telat a zemřelo dva dny po porodu C) telata narozená z mražených klonovaných embryí. Jejich porodní hmotnost byla 30 a 32 kg.