Daniel Krasnický (úplně napravo) se už do práce nad projektem AEGIS plně zapojil a měl by být klíčovou osobností z naší strany. V průběhu jedné z diskuzí na letošní zimní škole studentů experimentální jaderné fyziky na Šumavě.