Vysokofrekvenční rezonátor používaný v antiprotonovém zpomalovači pro brždění antiprotonů (zdroj CERN).