Schéma experimentu AEGIS. Vlevo dole je zdroj pozitronů, nahoře se zleva přivádějí zpomalené a zchlazené antiprotony. Pozitrony v porézní destičce produkují pozitronia, která předají pozitrony antiprotonům a v černě vyznačené pasti se tak vytvoří oblak antivodíků (vyznačen fialově). Ten se pomocí elektrického pole (žlutá část) urychlí a dopadá postupně na dva systémy štěrbin, než je detekován křemíkovým detektorem na konci celého systému. (Zdroj Proposal for the AEGIS Experiment at the CERN Antiproton Decelerator)