Principiální schéma měření pádu antivodíků v tíhovém poli Země pomocí Moiréova deflektometru (zdroj Michal Doser, CERN)