Při přechodech mezi hladinami atomu vodíku se vyzařuje záření s přesně danou vlnovou délkou. Na obrázku vyzařování atomu vodíku ve viditelné oblasti spektra jsou vidět čáry 434 nm 486 nm a 656 nm. (Zdroj experiment ALPHA, CERN)