Prvé počítačové simulácie exoplanéty HD 80606b, ktoré znázorňujú zmeny teploty a prúdenie v atmosfére počas 4. až 9. dňa po prechode periastronu – k materskej hviezde najbližšieho bodu na obežnej dráhe. Rotačná doba planéty je asi 34 hodín, obežná doba 111,4 pozemského dňa. Kredit: D. Kasen, J. Langton a G. Laughlin (UCSC).