Sláma - jeden z možných zdrojů biopaliv. Její doprava by produkt prodražila a tak by se musela zpracovávat v lokálních zpracovnách.