Vývoj a trendy teplot zemského povrchu a střední troposféry