Podle pracovní hypotézy autorů studie dovoluje zelený pigment v očích této ryby odfiltrovat různé vlnové délky a odlišit tak světlo pronikající směrem od hladiny od světla bioluminiscenčního světla vydávaného živými tvory. Zřejmě se tato ryba přiživuje i vykrádáním úlovků, jež se zachytí do lepkavých tenat mořských živočichů, jako je například na tomto snímku lumi niscencí se prozrazující žahavec.(Obr. MBARI)