Ryba se zřejmě přiživuje i vykrádáním úlovků, jež se zachytí do lepkavých tenat mořských živočichů, jako je například na tomto snímku lumi niscencí se prozrazující žahavec.(Obr. MBARI)