Zobrazení slunečních cyklů s Daltonovým minimem včetně předvídaného poklesu Sluneční aktivity.