Táto zrážka protónu s antiprotónom je jedným z prípadov vzniku top kvarku. Pri rozpade top kvarku vznikol kvark b (bottom) – b jet, mión a neutríno. Analýza záznamu z detektora DZero. Kredit: DZero collaboration