Myší “asociálové” z kemenu B6, kterým bylo utrpení jejich blízkých zcela jedno prozradili, že empatie je v genech.