Vajíckové proteiny stratili pôvodnú štruktúru pôsobením zvýšenej teploty. Navzájom sa zhlukli do tuhej hmoty, denaturovali do formy chutného volského oka.