Periplazmatický priestor je u gramnegativných bakterií (napríklad u E.coli) je priestor medzi vnútornou cytoplazmatickou membránou a vonkajšou membránou.