Prvá snímka stopy pozitrónu v hmlovej komore, zachytená jeho objaviteľom Carlom D. Andersonom v roku 1932. V strede komory je 6 mm hrubá olovená platňa, ktorá spomalila pozitrón letiaci zdola. Preto je jeho dráha (vlasu podobná čiara) v magnetickom poli zakrivenejšia nad platňou viac, než pod ňou. Ako prvý existenciu pozitrónu vypočítal Paul Dirac v roku 1928.