Bakteriofág má len jednovláknovú DNA ktorá je genetickým programom pre 10 rôznych typov bielkovín – takmer 3000 molekúl proteínu p8 pokrýva takmer celý povrch vírusu, zvyšné 4 sa v podstatne menších množstvách vyskytujú len na jeho koncoch. Z týchto koncových bielkovín je pre genetickú manipuláciu vhodný gén kódujúci proteín p3. Ním sa celý vírus pripája nielen k hostiteľskej bunke E. coli, ale po cielenej genetickej zmene k povrchu z iného, hoci i anorganického materiálu.