Zjednodušená schéma tvorby batérie a vísusovými anódami, ktoré pokrýva vrstvička oxidov kobaltu a prípadne s miestami včlenenými nanočasticami zlata. Kredit: Science 2008