Systém, produkující elektrickou energii na principu mikrobiální fermentace organické látky (v tomhle případě glukózy) publikoval v roku 2006 v časopisu Nature http://www.geobacter.org/publications/16778836.pdf i Derek R. Lovley z Katedry mikrobiologie Univerzity v Massachusetts. Kredit: Nature 2006