Činností mikroorganismů se uvolňuje železo z podložních hornin a jeho oxidovaná forma barví led načerveno.