Schematický příčný řez místem nálezu ukazuje, kde mikrobiální komunita přežila. (Credit: Zina Deretsky / NSF)